Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция
Видин
 


Справки за състоянието на питейната вода в област Видин:

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Видин за периода 2020 – 2022 г.


за месец април 2017 г.
за периода 01-12.05.2017 г.
за периода 15-31.05.2017 г.
за периода 01-15.06.2017 г.
за периода 15-30.06.2017 г.
за периода 01-14.07.2017 г.
за периода 15-31.07.2017 г.
за периода 01-15.08.2017 г.
за периода 15-31.08.2017 г.
за периода 01-15.09.2017 г.
за периода 18-29.09.2017 г.
за периода 02-13.10.2017 г.
за периода 16-31.10.2017 г.
за периода 01-15.11.2017 г.
за периода 16-30.11.2017 г.
за периода 01-15.02.2018 г.
за периода 01-15.03.2018 г.
за периода 16-30.04.2018 г.
за периода 01-15.05.2018 г.
за периода 16-31.05.2018 г.
за периода 01-15.06.2018 г.
за периода 18-29.06.2018 г.
за периода 02-13.07.2018 г.
за периода 01-15.08.2018 г.
за периода 16-31.08.2018 г.
за периода 03-14.09.2018 г.
за периода 17-28.09.2018 г.
за периода 01-12.10.2018 г.
за периода 15-31.10.2018 г.
за периода 01-16.11.2018 г.
за периода 19-30.11.2018 г.
за периода 03-14.12.2018 г.
за периода 18-29.03.2019 г.
за периода 01-15.04.2019 г.
за периода 16-30.04.2019 г.
за периода 02-15.05.2019 г.
за периода 16-31.05.2019 г.
за периода 03-14.06.2019 г.
за периода 17-28.06.2019 г.
за периода 01-15.07.2019 г.
за периода 15-31.07.2019 г.
за периода 01-15.08.2019 г.
за периода 16-31.08.2019 г.
за периода 16-30.09.2019 г.
за периода 01-15.10.2019 г.
за периода 15-31.10.2019 г.
за периода 01-15.11.2019 г.
за м. 08.2021 г.
за м. 10.2021 г.
за м. 12.2021 г.
за м. 03.2022 г.
за м. 05.2022 г.
за м. 06.2022 г.
за м. 07.2022 г.
за м. 08.2022 г.
за м. 09.2022 г.
за м. 10.2022 г.
за м. 11.2022 г.
за м. 12.2022 г.
за м. 01.2023 г.
за м. 02.2023 г.
за м. 03.2023 г.
за м. 04.2023 г.
за м. 05.2023 г.
за м. 06.2023 г.
за м. 07.2023 г.
за м. 08.2023 г.
за м. 09.2023 г.
за м. 10.2023 г.
за м. 11.2023 г.
за м. 12.2023 г.
за м. 01.2024 г.
за м. 02.2024 г.
за м. 03.2024 г.


Copyright © 2013 РЗИ - Видин